• Bioresonansterapi
 • Massasje
 • Ultralydbehandling
 • Laserbehandling
 • Magnetfeltterapi
 • Lymfedrenasje
 • Kosthold-/livsstilveileidning
 • Hudpleie/dermatologi
 • Face-Lift - SORISA elektro
 • Elektrolyse hårfjerning
 • Lysbehandling

Bioresonans måler kroppens energi.

Korrigerer kroppens ubalanser.


Kroppen og alle kroppens celler er omgitt av et elektromagnetisk svingningsfelt, frekvens, Hz.

Frekvens kan forklares som kroppens strøm. Dette kan igjen forklares som energi. Maten vi spiser er frekvens, som er energien vi trenger for å leve. Alt som lever, hver celle i kroppen, dermed hvert organ har sin egen frekvens/strøm. Frekvens overfører informasjon.


Alt i kroppen er bygget opp av celler,

hver celle er en energifabrikk som utfører kjemiske prosesser. Dersom det blir ubalanse i den kjemiske prosessen i cellen, fører dette til ubalanse og sykdom.


Kroppen har et ledningsnett, meridianer

som fører "strøm"/energier rundt i kroppen. Ledningsnettet/meridianene er knyttet til organer, skjelett, nervesystem med mer, alt som finnes i kroppen. Cellene kommuniserer via dette ledningsnettet. Den kjemiske prosessen i cellene, stoffskifte, er resultat av informasjon fra frekvenser. Allergener fra mat, virus, bakterier, giftstoffer, tungmetaller og andre miljøgifter har alle sin egen frekvens. Dersom cellene feil informeres fra disse gir dette ubalanse og sykdom i kroppen.


Mangel på vitaminer og mineraler gir ubalanse i cellens kjemiske prosess. Stress påvirker frekvensen/informasjonen/ kjemien i autonome nerveceller.


 • Den informasjon/energi cellene får, er resultatet av vår helse!
 • Bioresonans behandling stimulerer og korrigerer frekvensene i kroppen.
 • Bioresonans behandling er et samarbeid mellom pasient og terapeut.

Mange tar med seg det de bruker av kosttilskudd for å få teste om det er det de virkelig trenger.Vi kan finne ut hva som er optimalt Veldig ofte bruker man mer enn man trenger..  Penger å spare!


Bioresonans behandler ikke symptomer, men finner årsaken til symptomene.


Bioresonansterapi er en helhetlig behandlingsform som er svært effektiv.  

Alle cellene i kroppen har sin egen frekvens(svingningsmønster). Når en celle endrer frekvens, kan det på sikt oppstå sykdom. Bioresonansmaskinen plukker opp feilsvingningene i cellene, speilvender dem og sender dem tilbake til kroppen for så å arbeide normalt igjen. Kroppen eller organet det gjelder starter da å arbeide normaltl igjen. Bioresonans gir svært gode resultater fordi vi starter med å behandle ÅRSAKEN til lidelsen. Pasientene har veldig ofte prøvd mange andre behandlingsformer først - uten nevneverdig resultat. Mange opplever en  raskt bedring etter behandling med bioresonans. Det er viktig å vite at det hjelper lite å bruke mengder av vitamin og mineral tilskudd dersom tarmen ikke er i stand til å gjøre seg nytte av det. Da må vi behandle tarmsystemet først, slik at vi får et best mulig  opptak. Dermed får vi max utbytte av mat og tilskudd som vi spiser.

               

BEHANDLING MED BIORESONANS EGNER SEG GODT TIL FØLGENDE LIDELSER:

• Akutte og kroniske allergier

• Astma og eksem

• Lidelser i muskulatur og ledd

• Plager i mage/tarm

• Psykiske ubalanser

• Migrene og annen hodepine

• Kroniske smerter

• Skader/arr

• Vanlige livsstilsykdommer med mer

       

HVORDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN?

Din behandler tester deg for å finne frekvens -verdiene i kroppens organer.Vi kan lese av måleverdiene og se om du har intoleranser/ allergier -  om du er belastet med giftstoffer (f.eks. amalgam) eller annen forurensning (f.eks.stråling fra mobiltelefoner). Vi måler på akupunkturpunkter på fingre og tær. Det er helt smertefritt.

I samarbeid med pasienten legger vi opp en behandlingsplan og kommer med råd om hva som er beste hjemmebehandlingen for deg – når det gjelder kosthold, vitaminer og  mineraler og  gjerne andre tilleggsbehandlinger.


HVOR LANG TID TAR EN BEHANDLING OG HVOR OFTE BØR JEG TA BEHANDLING?

Første gangen kan det ta fra 1,5 – 2t.fordi vi skal registrere og ta alle målinger samt behandle. Men deretter tar en bioresonansbehandling vanligvis ca 30-45 minutter og bør gjentas fra 5 til 8 ganger – avhengig av hvor lenge man har hatt sykdommen/plagene.  I ekstreme tilfeller vil det være behov for flere behandlinger. Har man allergier, er det best å ta behandlingene ofte for raskest mulig å bli kvitt allergiene.


BLIR JEG SYK ETTER BEHANDLINGEN?

Når cellene arbeider bedre, blir de i stand til å kvitte seg med avfallsstoffer som lenge har vært lagret i kroppen. Da kan du bli litt trett, noen kan få litt hodepine, mens noen igjen føler seg på topp. Det er svært viktig å drikke rikelig med vann i løpet av behandlingsperioden. De første dagene er det lurt å drikke opptil 1-2 liter vann pr. dag. Pasienter med eksem kan få litt forverring av eksemet fordi kroppen kvitter seg med avfallsstoffer. Pasienten må aldri slutte med medisiner foreskrevet av legen i behandlingperioden. Bioresonansbehandling kolliderer ikke med medisiner foreskrevet av leger.


FÅR JEG MEDISIN ETTER BIORESONANS-BEHANDLING?

Vi lager en egen medisin til pasienten, enten ei flaske med dråper eller på en metallbrikke som limes på brystbenet eller på hofta. Brikken forsterker behandlingen i ca 3uker som en hjemmebehandling. Ta med brikken til hver behandling og vi koder den om med dine nye frekvenser. Du betaler for den kun den første gangen. De som får medisin som dråper, tar med flaska til hver behandling – da slipper man å betale for flaska.


Venlig hilsen

Oddbjørg