• Bioresonansterapi
  • Massasje
  • Ultralydbehandling
  • Laserbehandling
  • Magnetfeltterapi
  • Lymfedrenasje
  • Kosthold-/livsstilveileidning
  • Hudpleie/dermatologi
  • Face-Lift - SORISA elektro
  • Elektrolyse hårfjerning
  • Lysbehandling

HÅRMINERALANALYSER   -  VEVSMINERALANALYSE – HMA.


Hår er det mest vanlige matrialet som benyttes til dette formålet.

Mens håret dannes,før det vokser ut fra hodebunnen,er det eksponert for blod,lymfe og andre intracellulære væsker.I løpet av denne tiden,akkumulers bestanddeler som finnes i det indre miljøet særlig mineraler,men også andre substanser.Når barken på hårstrået”hardner” og stikker frem fra hårroten og ut av hodebunnen,lagres beviset på kroppens indre metabolske miljø(stoffskifte)i hårstrået, som i en lett tilgjengelig protokoll.


Til og med medikamenter som er brukt i denne perioden, vil bli avdekket.

Menneskehår er blitt akseptert av Det Amerikanske Miljøvernforbundet, som et effektivt vevsmatriale for biologisk overvåking av giftige tungmetaller og blir benyttet til dette formålet over hele verden.Det finnes forskningsmatrialer som beviser at håret er spesielt godt egnet for biologisk overvåkning.


Bruken av hår har fordeler i forhold til andre vev . Vevsvæsker som urin og blod er kjente

prøver i vårt helsevesen. Men er de ”tilstrekkelig”nok til vårt behov ?

Blod innholder informasjon fra de siste 3-4dagers stoffskifte – mens en vevsprøver fra hår innholder informasjon fra de siste 3-4 mnd.stoffskifte forbrenning. Derfor er en HMA test - den mest brukte måten å vurdere den ernæringsmessige tilstanden i kroppen på.HMA tester er blitt utført i 30-40år og av denne grunn er labratorieprosedyrer og teknikker nå godt etablert.Alle labratorier som utfører HMA tester i USA, har lisens og er sertifisert av statlige regulerende organer.

Vårt labratorie ”Trace Elements” i TEXAS v/Dr.David Watts, som er internasjonalt kjent  innen ernæringsforskning – utfører ca 70.000 analyser årlig i 46 land.Labratoriet har tatt ca 400.000 tester fra de startet i 1984.


HVORDAN TAR VI HÅRPRØVEN

Prøven tas fra hodehår på ulike steder i nakken, helt inntil hårfeste ca 2,5-4cm lengde. For de som ikke har hodehår – kan vi bruke annet kroppshår evnt negler. Mengde: ca 150-200gr.hår (det er ikke mye).


Hvordan foregår testen:

Håret sendes i spes.testposer til lab.og blir behandlet i 3.faser.

1. Prepareringsfase

2. Analysefase

3. Bearbeiding av data – test rapport


Hva forteller testen:

1. Din kropps spesifikke informasjon vedr.ernæringsmessig status-ulike stoffskifte-mineraler/vitaminer og tungmetaller

2. Forhold mellom mineralene i din kropp(antagonister/synergonister)ubalanser

3. Hvordan du skal rette opp dine ubalanser med riktig kosthold,mineraler og vitaminer.


Dette er en omfattende flott håndbok om deg selv og din ernæringsmessige status utfra ditt kosthold i dag og hva det ernæringsmessig gjør for kroppen din, balanser og ubalanser vist i diagrams form. Med gode forklaringer fra dyktige leger og forskerer  skrevet på norsk. Sammen med din lege/terapeut får du forslag til et optimalt kosthold med  gode råd om hvordan du raskt skal komme i balanse og forbedre din helse.Vi tar en oppfølgings test.


Du kan lese mer om håranalyser her :


www.haranalys.se

www.traceelements.com


Venlig hilsen

Oddbjørg